Ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen

Nu finns en nationell strategi för miljöbalkstillsyn som tagits fram gemensamt av Folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter. Prioriterade fokusområden inom hälsoskydd inkluderar inomhusmiljön i bostäder, skolor och förskolor.