Analys visar möjliga hälsoeffekter på grund av klimatförändringen

En ny analys från Folkhälsomyndigheten visar hur hälsan i Sverige kan påverkas av att klimatet förändras. Mest troligt är att människors hälsa påverkas av värmeböljor.