Uppdaterad vägledning ska bidra till minskad dödlighet och ohälsa vid värmebölja

Inför sommaren har Folkhälsomyndigheten uppdaterat vägledningen och informationsmaterialet kring värmeböljors hälsoeffekter. Materialet är ett stöd för kommuner och regioner för att minska dödlighet och ohälsa vid värmebölja.